Onze missie

Sinds begin 2023 is Nicky Founder van Moeder-Worden. Samen met Kitty Lekkerker startte zij in 2021 met de oprichting van Moeder-Worden. Kitty is nog steeds betrokken als collega en vriendin. Inmiddels werken we met een groter team samen om de dieptepsychologie en de diepe processen die worden aangezet in het veranderingsproces van vrouw naar moeder, meer aandacht te geven.

Wij geloven namelijk dat het moederschap je uitnodigt om in je oerkracht te stappen en dichter bij jouw ware essentie te komen. 

Nicky is al haar hele leven gefascineerd door de relatie tussen moeder en kind. Dankzij de dieptepsychologie ontdekte ze waarom dat het geval is én hoe deze fascinatie haar de weg van dieptepsycholoog bracht.

Het is een haar missie om de duurzame en kwalitatief krachtige therapie stroom meer bekendheid te geven. Deze therapie biedt een vollediger beeld van de oorsprong van de problematiek of innerlijke strijd die kan ontstaan op de weg van vrouw naar moeder. En hoe deze problematiek of strijd doorwerkt in ouders zelf maar ook in de verbinding met het kind. Haar jarenlange ervaring in het werken met de zielsprocessen van cliënten, begeleiden en behandelen van trauma met behulp van hypnose vormen de basis als therapeut.

Het is haar droom dat er binnen nu en een aantal jaren in iedere regio een dieptepsycholoog werkzaam is, zodat veel meer vrouwen gebruik kunnen maken van deze duurzame psychologische begeleidingstrajecten.

Nicky Keijzer

Al zo lang ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd door de relatie tussen moeder en kind. Dankzij de dieptepsychologie heb ik ontdekt waarom dat het geval is én hoe deze fascinatie de route naar mijn huidige werk beïnvloed heeft.

Bijna 10 jaar geleden studeerde ik af als pedagoog. Ik werkte lang in de gesloten psychiatrische- en verslavingszorg voor jeugd en volwassenen en zag daar bijna dagelijks welk leed kan voortkomen uit de onveilige hechting tussen ouders en hun kinderen. Tijdens mijn opleiding als dieptepsycholoog aan het Jungiaans Instituut kreeg ik een vollediger beeld van de oorsprong van deze problematiek – en hoe deze doorwerkt in ouders zelf en in de verbinding met het kind. Mijn jarenlange ervaring met werken met de zielsprocessen van cliënten, begeleiden en behandelen van trauma met behulp van hypnose vormen de basis als therapeut.

Het moederschap als transformatieproces

Het moeder worden, dat al start vanaf het moment dat een  kinderwens zich aandient, zie ik als de ultieme kans om te groeien, om oude patronen te doorbreken en te worden wie je in essentie bent. Ik gun het andere vrouwen om te voelen dat zij alles in huis hebben om een krachtige en authentieke vrouw en moeder te zijn voor zichzelf en haar omgeving.

Hallo, leuk je te ontmoeten